SVO Zuidbroek

Contributie

Contributie

Contributie

Bedragen per maand:

- Streetdance               : €  12,25   (bij 2 keer per week (betreft deelname aan demogroepen) € 19,50) 

- Keep Fit                     : €  15,25  *)

- Spinning                    : €  15,25  *)    

 

*) Bedragen (per maand) voor het meedere uren per week deelnemen aan Keep Fit en spinning:

 - 1,5 uur per week    : € 20,50  (betreft Keep Fit)

 - 2 uur per week       : € 25,50     

 2,5 uur per week    : € 26,00

 3 uur per week       : € 28,00

 - 3,5 uur per week    : € 29,25

 

Bondscontributie KNGU 2023 **   

 Tot 16 jaar                  € 6,45 per kwartaal 

 16 jaar en ouder        € 7,95 per kwartaal

De bondscontributie wordt ieder kwartaal geincasseerd in de eerste maand van het kwartaal. 


De betalingen gaan via automatische incasso rond de 25e van iedere maand. De machtiging hiervoor heeft u afgegeven bij het aanmelden (het machtigingsformulier zit achter het aanmeldformulier).
(Dit machtigingsformulier is ook per e-mail bij de ledenadministratie op te vragen of elders op deze website te vinden onder het tabje lidmaatschap en dan onder inschrijven/opzeggen).

 

Bij storneringen behoudt SVO zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering, bij het uitblijven van uw betaling volgt er een aanmaning en wordt er € 2,00 extra aan kosten bij u in rekening gebracht.
Heeft u een laag inkomen vanuit werk of uitkering en kunt u niet rondkomen maar wilt u toch graag sporten? Of wilt u graag dat uw kind sport?
Kijk voor de mogelijkheden voor financiële bijdragen of participatie op de site van de gemeente. U kunt voor het Meedoen Fonds van de gemeente Midden-Groningen op deze link klikken:
https://meedoenmiddengroningen.nl 
Of maak gebruik van de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, bestemd voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar die om financiele reden geen sport- en cultuurlessen kunnen volgen. Voor de spelregels klik op deze link: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/12/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Groningen-jan.-2020.pdf

 

**) De voordelen van het lidmaatschap bij de KNGU zijn o.a.:
- de KNGU ontwikkelt en biedt opleidingen en bijscholingen aan voor trainers en juryleden;
- gratis ondersteuning voor clubs op allerlei gebieden. Denk hierbij aan vragen over arbeidscontracten, vertrouwenspersoon en veiligheid;
- collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik;
- collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen.
Meer informatie vind je op de website van de KNGU: https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap