SVO Zuidbroek

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy, zijn wij druk bezig om voor 25 mei a.s. te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een onderdeel van dit proces is dat we aan onze leden of aan de ouders/verzorgers van onze leden toestemming moeten vragen voor de verwerking van de gegevens van onze leden die wij als vereniging in het bezit hebben voor de ledenadministratie en de financiële administratie. Hierover volgt nog nadere informatie. In de bijlage is onze Privacyverklaring te vinden.