SVO Zuidbroek

Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat

SVO Zuidbroek heeft sinds 2014 het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ geadopteerd. Dit programma bevat maatregelen om sportvereniging voor iedereen veilig en toegankelijk te laten zijn.

Zoals NOC/NSF aanbeveelt kent SVO Zuidbroek gedragsregels voor sportbegeleiders en zijn we aangesloten bij KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, de bond voor onze sportsoort.

Helaas kan iedereen die sport, of daar bij betrokken is, te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie, agressie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer bent maar het ziet gebeuren. Wij doen er alles aan om dat soort zaken binnen onze vereniging te voorkomen en zullen bij signalen daarover gepaste maatregelen nemen.

Wat te doen als het toch mis gaat:
- als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten fungeren de bestuursleden;
- je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNGU:
   http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-intimidatie;
- het vertrouwenspunt sport van NOC/NSF: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport:
- met de politie.

Wat doen wij om ongewenst gedrag te voorkomen?
Wij vragen van iedere werknemer /vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag(VOG). Daarnaast is ongewenst gedrag bij de periodieke gesprekken met de instructeurs/instructrices een vast onderwerp en wordt in de (bij)scholingen aandacht aan dit onderwerp besteed. Wij laten ons daarnaast door de KNGU informeren en adviseren over beleid en de wijze waarop wij preventieve maatregelen kunnen nemen.