SVO Zuidbroek

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2023

Hierbij nodigen wij onze leden en/of ouders/verzorgers van leden van SVO uit voor de ALV op 20 november a.s. van 20.00 - 21.00 uur in gymzaal Het Kwartet, de Vennen 6, Zuidbroek. 

De agenda:

  1.     Opening           

  2.    Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 2022

  3.    Vaststellen agenda

  4.    Ingekomen stukken ter bespreking / mededelingen  
  5.    Financieel jaarverslag 2022, door de penningmeester
  6.    Begroting 2023/24, door de penningmeester

  7.    Verslag kascommissie

  8.    Afscheid bestuurslid (secretaris) / benoeming bestuursleden
         - Decharge aftredende bestuursleden
  9.    Rondvraag

 10.   Sluiting

 

Tevens doen wij nogmaals een dringende oproep voor aanvulling in het bestuur!  Er neemt weer een bestuurslid afscheid, waardoor er nog 2 bestuursleden overblijven. Het is niet mogelijk de vereniging voort te laten bestaan met slechts 2 bestuursleden! Dus als u wilt dat u of uw kind kunt blijven sporten bij SVO dan vragen wij u zich aan te melden als bestuurslid. Ga in overleg met het huidige bestuur hoe je zou kunnen helpen om de vereniging draaiende te houden. 

 

Het bestuur van SVO Zuidbroek

Afscheid van turninstructrice Iris genomen

Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we helaas afscheid van Iris moeten nemen. Iris heeft geen tijd meer voor SVO nu ze in een andere fase van haar leven is: op zichtzelf wonen, druk aan de studie, een andere bijbaan etc. De 2 jaar dat ze les heeft gegeven, hebben we van haar genoten en had ze weer een mooie groep leden om zich heen geformeerd. De leden waren ook gek op haar! We gaan haar zeker missen. 

 Groep 1:  Groep 2:    

 

Wij wensen Iris het allerbeste!

(meer foto's staan op het tabblad foto's)

Streetdanceteam ICONIC is Nederlands kampioen!

GEPUBLICEERD OP MENTERWOLDE.INFO  d.d. 13-06-2022
[zie op pagina nieuws voor uitgebreid bericht incl. foto....]