SVO Zuidbroek

Vakanties/feestdagen schooljaar 2022/2023

 

Op onderstaande data wordt er geen les bij SVO gegeven:

Herfstvakantie             maandag 17 oktober t/m zondag 23 oktober 2022
Kerstvakantie              zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie        maandag 27 februari  t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag             vrijdag 7 april 2023
Pasen                           maandag 10 april 2023
Koningsdag                 donderdag 27 april 2023
Meivakantie                maandag 1 t/m 7 mei 2023
Bevrijdingsdag            donderdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag          donderdag 18 mei 2023
Pinksteren                   maandag 29 mei 2023
Zomervakantie            maandag 24 juli  t/m zondag 3 september 2023 

 

Op de hierboven genoemde data zijn er GEEN sportlessen tenzij er een inhaalles gegeven wordt of er in onderling overleg binnen een groep afgesproken wordt toch te gaan sporten. Mocht dat aan de orde zijn, dan worden de leden die dit aangaan hierover tijdig geïnformeerd.