SVO Zuidbroek

Vakanties/feestdagen schooljaar 2023/2024

 

Op onderstaande data wordt er geen les bij SVO gegeven:

Herfstvakantie             maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie              maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie       maandag 19 februari  t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag             vrijdag 29 maart 2024 
Koningsspelen            vrijdag 26 april 2024
Meivakantie                maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartsdag          donderdag 9 mei 2024
Zomervakantie            maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus 2024 

 

Op de hierboven genoemde data zijn er GEEN sportlessen tenzij er een inhaalles gegeven wordt of er in onderling overleg binnen een groep afgesproken wordt toch te gaan sporten. Mocht dat aan de orde zijn, dan worden de leden die dit aangaan hierover tijdig geïnformeerd.